17/12/2002 (okres próby)

harcerze po raz pierwszy przywieźli do naszej gminy Betlejemskie Światło Pokoju z Warszawy (przekazanie miało miejsce przed PKiN)

19/12/2002 (okres próby)

  • harcerze z 66DH (okres próbny) przekazali Betlejemskie Światło Pokoju do wszystkich parafii w gminie Tarczyn
  • pierwsza Wigilia w 66DH, pierwsze dzielenie się opłatkiem w nowej, odświętnej harcówce

10/03/2003 (okres próby)

„Mam szczerą wolę …” – pierwsze Przyrzeczenie w 66DH harcerze złożyli w Mariance gm. Tarczyn w obecności dh Tadeusza Zielińskiego, harcerza Szarych Szeregów, harcerzy 99DH z Hufca Piaseczno i rodziców. Było to ogromne przeżycie dla 19 harcerzy wypowiadających słowa Przysięgi.

15/03/2003 (przyjęcie drużyny do ZHP)

Rozkazem (L2/03) Komendanta Hufca ZHP Piaseczno:

  • zamknięcie okresu próbnego i przyjęcie drużyny do ZHP
  • nadanie numeru – 66DH
  • mianowanie drużynowego – dh phm Wanda Ślusarczyk.
    W okresie próbnym funkcję drużynowego pełnił dh Łukasz Kucharski.

15/07-01/08/2003

Pierwszy obóz harcerzy z 66DH. Podobóz „Knieja” w ramach Zgrupowania Kolonii i Obozów Hufca ZHP Piaseczno w Lucieniu (komendant phm Wanda Ślusarczyk; 14 harcerzy z 66DH)

11/01/2004

66DH po raz pierwszy „grała” z WOŚP (X finał) w gminie Tarczyn. Wolontariusze z Harcerskiej „Orkiestry” dzięki hojności mieszkańców zebrali do puszek 3661,39 pln i 6 euro.

01/06/2008

Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Piaseczno została nadana nazwa „GRANATY” 66DH przy Zespole Szkół LO i Gimnazjum w Tarczynie ul. Szarych Szeregów 8

„GRANATY” – to nazwa sekcji biorącej udział w akcji pod Arsenałem, której zadaniem było odbicie Janka Bytnara „Rudego”, harcerza Szarych Szeregów.