„;
for ($i=$obecny_rok; $i>=$obecny_rok; –$i) {
?>

harcerz

„.$rekord_skladki[temat].”
„.$rekord_skladki[kwota].” pln

„;
}
echo „

„;
$odczytaj_status=”SELECT * FROM zhp_status”;
$rezultat_status=mysql_query($odczytaj_status)
or die(mysql_error());
while ($rekord_status=mysql_fetch_array($rezultat_status)) {
$status[$rekord_status[idstatus]]=$rekord_status[kolor];
}
$odczytaj_harcerze=”SELECT * FROM zhp_harcerze ORDER BY nazwisko ASC, imie ASC”;
$rezultat_harcerze=mysql_query($odczytaj_harcerze)
or die(mysql_error());
while ($rekord_harcerze=mysql_fetch_array($rezultat_harcerze)) {
$kolor=$status[$rekord_harcerze[status]];
$odczytaj_gsm=”SELECT * FROM zhp_gsm WHERE idharcerza='”.$rekord_harcerze[’idharcerza’].”'”;
$rezultat_gsm=mysql_query($odczytaj_gsm)
or die(mysql_error());
$rekord_gsm=mysql_fetch_array($rezultat_gsm);
echo „

„.$rekord_status[$rekord_harcerze[status]].$rekord_harcerze[imie].” „.substr($rekord_harcerze[nazwisko], 0, 3).”.

„;

$odczytaj_skladki=”SELECT * FROM zhp_skladki WHERE idrodzaj=’2′ ORDER BY data ASC”;
$rezultat_skladki=mysql_query($odczytaj_skladki)
or die(mysql_error());
while ($rekord_skladki=mysql_fetch_array($rezultat_skladki)) {

$odczytaj_wplaty=”SELECT * FROM zhp_wplaty WHERE idskladki='”.$rekord_skladki[’idskladki’].”’ AND idharcerz='”.$rekord_harcerze[’idharcerza’].”’ ORDER BY data ASC”;
$rezultat_wplaty=mysql_query($odczytaj_wplaty)
or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($rezultat_wplaty)==’1′) {
echo „

OK

„;
} else {
echo „

„;
}
}
echo „

„;
}
?>