1 września

WPIS POCZYNIŁ: Angel | DATA: 1 wrzesień 2015 | Liczba Komentarzy: ZERO :(

Dzisiaj upamiętniliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Pamiątkowo zapaliliśmy znicze pod pomnikiem w centrum naszego miasta (Tarczyn).